Materská škola

Turčianske Kľačany

Pridaná nová sekcia – Povinné predprimárne vzdelávanie

Povinné predprimárne vzdelávanie
Hurá ihrisko Medvedíkovská nemocnica - Martinsky klub medikov
Zdobenie kraslic- vŕtanie a maľovanie voskom
Pletenie s tetou Lidkou, Planetárium v MŠ

fotky z akcií Morena, DOD v ZŠ, Sokoliari,

Foto 2023/2024

Oznam

Nové deti a nová výzdoba MŠ Vrabček.

Oznam

Veľmi pekne ďakujeme firme Kastrans 😊za bezpečnú a príjemnú prepravu počas nášho 1. lyžiarskeho výcviku do Jasenskej doliny.
Rovnako poďakovanie patrí aj👌 TOP tímu⛷ Active Ski – ski & snowboard academy (hlavne Monika, Miška a Jakub) za perfektný, inšpirujúci a trpezlivý prístup k našim malým lyžiarom. Po celý týždeň ideálneho počasia sme zažili veľa nezabudnuteľných chvíľ a okamžikov a u väčšiny detí sa zasialo semienko lyžovania.

👏Tešíme sa opäť o rok.😎
Vrabčeky z MŠ Turčianske Kľačany
z Hvezdárne v Martine 26.5.2022.
Krmeľec
S poľovníkom v lese
Karneval
Dňa 11.9.2021 sa uskutočnila brigáda v okolí MŠ. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným a to: rodinka Ábelová, pán Kolodej, pán Kollár. Samozrejme sme nechýbali ani my, pani učiteľky. Zabetonovali nájazd na parkovisko, odstránili staré pne,  vykopali rigol na osadenie obrubníkov, doviezli pneumatiky na plánované sedenie pre deti, ostrihali tuje a zrekonštruovali- namaľovali sme plastový domček. Počas celej brigády vládla príjemná pracovná atmosféra, postarali sme sa aj o menšie občerstvenie. Veríme, že nabudúce sa zídeme viacerí.
Pánovi Kolodejovi veľká vďaka za kamienky pod domček, ktorí na najbližšej brigáde plánujeme previezť od darcov a bude slúžiť ako úložný priestor na hračky pre vonkajšie použitie.
Tešíme sa na ďalšie skrášlenie našej MŠ pre Vaše detičky. Budeme Vás isto informovať.
Pán Schmidt doviezol tiež veľkú pneumatiku, ďakujeme.
 
pani učiteľky

Materská škola, ktorej edukačný proces prebieha podľa ŠkVP

 „Vrabček“ so zameraním na regionálnu kultúru, ľudové zvyky a tradície, na ktorých sa so záujmom zúčastňujeme.

Spolupracujeme so ZŠ Turčianske Kľačany, ZUŠ Dražkovce. Preferujeme zážitkové učenie, pobyt vonku a podporujeme tvorivosť detí. Plánujeme plavecký i lyžiarsky výcvik, rôznorodé výlety a exkurzie.

Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

DESATORO PRE RODIČOV

1., Mami, ocko, voďte ma do materskej školy pravidelne, aby som sa naučilo čo najviac básničiek a pesničiek s kamarátmi.

2., Priveďte ma včas, najneskôr do 8:00hod. a načas ma i vyzdvihnite, najneskôr do 16:00hod.

3., Nedávajte ma do materskej školy choré, aby som nenakazilo iné deti.

4., Ak budem choré alebo inak neprítomné, včas ma odhláste.

5., Nezabudnite ma po chorobe opäť prihlásiť a čo je dôležité, priviesť do materskej školy s vyhlásením o bezpríznakovosti. Tlačivo na stiahnutie.

6., Zaujímajte sa o dianie v materskej škole, čítajte oznamy, zúčastňujte sa rodičovských združení, brigád, vystúpení, spoločenských akcií.

7., Pomáhajte škole i drobnosťami, spolupracujte s pani učiteľkami.

8., Pyžamko mi vymieňajte každý týždeň, nezabúdajte na perinky každé 2 týždne. V skrinke mi vždy nechajte náhradné oblečenie a prezuvky mi vyčistite aspoň raz za mesiac.

9., Všetky poplatky uhrádzajte do 15. dňa v mesiaci.

10., Usmievajte sa na mňa, veď Vás mám rado. Usmievajte sa na pani učiteľky, veď aj ony nás majú radi a s láskou sa o nás starajú po celý deň.

Come

over and look around.

We will explain everything you are intereste. Join our new session. If you have any questions or enquiries please feel free to contact us on the following details provided below or alternatively you can complete our online enquiry form also located below and we will get back to you as soon as possible…

or

London,
United Kingdom

20 Manchester Square
London W1U 360

Happy
Megan Timberland
Watch
Megan Timberland
Watch
Megan Timberland
Watch
Megan Timberland
Watch
Megan Timberland
Watch
Previous
Next
Happy

kids. Just watch
what parents say.

None bigger than early education. Parents know that at KinderCare we make it our passion to nurture a sense of discovery.

illustration-people-3