Pre rodičov

Poplatky za MŠ
7 € Dar škole – každý mesiac- / MŠ platí z toho hračky, výtvarné a
pracovné pomôcky, divadlá, koncerty, ../
25 € ZRPŠ- raz ročne  / MŠ platí z toho mikulášsky balíček, balíček na
MDD, kniha pre predškolákov, ../  – plati pre  všetky deti
20 € Školné- každý mesiac- ( schválené poslancami obce- VZN 01/2020

2,60 cena stravy  na deň od 1.3.2022  , podľa platného VZN.

ĎAKUJEME rodičom za zber papiera a plechoviek.

 

Veľké  ĎAKUJEM patrí všetkým rodičom, priateľom a známym, ktorí nám materiálne alebo prácou nezištne pomohli skrášliť a spríjemniť každodenný pobyt našich detičiek v MŠ v šk. roku 2020/21. A to: Ábelovci, Časovci, Kollárovci, Lepetovci, Oroszovci, Petríkovci, Ševrlovci, Šimkovci, Tabačkovci, Záborskí

pani Radmilka Kuderová (kancelárska stolička)

pani Lidka Kováčová (ušitie sukničiek, pneumatiky)

pán Mirko Lepeta st. (za technické služby)

junák Michal Mažári (dorobenie betónových šľapají)

za vecné dary: Zuzka Kubisová, rodinka Valancová

Tento šk.rok 2021/22 sa nám tiež pekne začal:

pani riaditeľka ZŠ Lívia Šimková a Janko Záborský (plastový domček)

pani Marta Kubisová (veľa encyklopédií, rozprávkových kníh)

rodinka Drábiková (drevený domček s terasou)