Organizácia režimu stravovania pre deti MŠ

 

8:15 – 8:45

11:00 – 11:45

14:00 – 14:30

Výdaj stravy a obslúženie detí zabezpečuje kuchárka.

tel. číslo: 0905 250 977

Odhlasovať deti z dôvodu ochorenia a iného dôvodu do 7.00 hod.
Ak dieťa neodhlásite, plne hradíte stravu.
Ak viete vopred, že dieťa nenastúpi do MŠ (napr. v piatok),
treba ho odhlásiť vopred (napr. streda) do zošita, ktorý sa nachádza šatni MŠ.